TFiF bladet

TFiF bladet är Tekniska Föreningen i Finlands medlemstidning. I tidningen erbjuder vi tekniska, ekonomiska och vetenskapliga artiklar samtidigt som tidningen fortsättningsvis rapporterar om viktiga frågor och händelser inom föreningen.

Utgivare
Tekniska Föreningen i Finland r.f.
Redaktionens adress
Banvaktsgatan 2 A, 00520 Helsingfors
E-post
kansli@tfif.fi
Telefon
+358405852586
Chefredaktör/ redaktör
Mikael Sjövall
Webbplats

Antal nr/år
5
Upplaga
4 850