Saknas din tidskrift på sajten?

Till denna nya version av tidskrift.fi har överförts alla de knappt 60 tidskrifter som fanns på den gamla webbplatsen. Därtill har koordinatorn på egen hand matat in uppgifter om ytterligare drygt 40 tidskrifter, vilket gör att det sammanlagda antalet nu är drygt 100.

Jag hoppas att tidskrifterna nu går in och ändrar de uppgifter som är felaktiga eller behöver uppdateras.

Det är i princip meningen att webbplatsen i fortsättningen skall vara självgående, även om koordinatorn självfallet hjälper vid behov (och efter förmåga). Tidskrifterna skall alltså helst själva sköta inmatningen och uppdateringen av uppgifterna om den egna tidskriften.

Detta går nu betydligt lättare med det nya webbhanteringsinstrument som vårt webbhotell Kulturhuset erbjuder. Vi slipper alltså problemet med borttappade lösenord, vilket tidigare ofta vållade svårigheter. Har ni glömt bort lösenordet ger systemet nu en möjlighet att skapa ett nytt.

Det enda problem som kan dyka upp är om kontaktpersonen/den webbansvariga på er tidskrift har bytts ut, och de gamla kontaktuppgifterna alltså inte längre gäller. Och det sker givetvis då och då bland drygt 100 tidskrifter... Då återstår inget annat för er än att kontakta koordinatorn eller Kulturhuset.

Registrera en ny Tidskrift här.

Den övriga informationen på webbplatsen uppdateras av koordinatorn Thomas Rosenberg.

Finns det någon annan tidskrift som du tycker att saknas i vår förteckning över tidskrifter kan du också gärna tipsa koordinatorn om det.

Tidskriftsvärlden

tidskriftscentralen.fi »
samarbetsforum för finlandssvenska kulturtidskrifter

kultti.net »
samlingsplats för finländska kultur- och opinionstidskrifter

kulturtidskrifter.nu

företag som jobbar med spridning av kulturtidskrifter

tidskrift.nu »
samlingsplats för Sveriges kulturtidskrifter

tidskriftsbutiken.nu »
välförsedd tidskriftsbutik på nätet

tidningsbutiken.se »

prenumerationserbjudanden samlade på ett ställe

tidningstorget.se »
de flesta kommersiellt utgivna tidningar och tidskrifter i Sverige

Tidskrift.fi finansieras av


i samarbete med