Tidskriftsprojektet

Tidskriftsprojektet initierades år 1995, i syfte att stärka och stödja de finlandssvenska tidskrifterna.

Till gruppen hör i dag sammanlagt drygt 100 tidskrifter, representerande en mycket brokig flora från mindre medlemsbulletiner till stora och regelbundet utkommande tidskrifter.

Initiativtagaren till och långvarig koordinator för projektet var Anders G. Lindqvist, som år 2007 efterträddes av Thomas Rosenberg.

Projektet stöds ekonomiskt av Föreningen Konstsamfundet, i samarbete med Svenska Kulturfonden och Svenska folkskolans vänner.

Till projektets uppgifter hör att öka tidskrifternas synlighet, intensifiera deras inbördes samarbete och höja kvaliteten, bl.a. genom fortbildning för deras medarbetare, i samarbete med fortbildningsenheten SVUX vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid HU.

De viktigaste konkreta verksamhetsformerna är följande:

  • en stor gemensam monter på Helsingfors Bokmässa
  • egna sidor i Den Finlandssvenska Bokkatalogen
  • en egen webbplats, tidskrift.fi
  • utveckling av den digitala portalen Skriftly, i samarbete med Paradigm
  • kursverksamhet i samarbete med SVUX/Soc& komm vid HU
  • s.k. tidskriftskliniker för tidskrifternas redaktörer
  • tidskriftsträffar i samarbete med Svenska studieförbundet

Tidskriftsprojektet har en styrgrupp, med representanter för de finansierande fonderna samt Social- och kommunalhögskolan vid HU.

Koordinator:
Thomas Rosenberg
Drottninggatan 28, 07900 Lovisa
019 533 365; 050 528 7171
koordinator@tidskrift.fi

Tidskriftsvärlden

tidskriftscentralen.fi »
samarbetsforum för finlandssvenska kulturtidskrifter

kultti.net »
samlingsplats för finländska kultur- och opinionstidskrifter

kulturtidskrifter.nu

företag som jobbar med spridning av kulturtidskrifter

tidskrift.nu »
samlingsplats för Sveriges kulturtidskrifter

tidskriftsbutiken.nu »
välförsedd tidskriftsbutik på nätet

tidningsbutiken.se »

prenumerationserbjudanden samlade på ett ställe

tidningstorget.se »
de flesta kommersiellt utgivna tidningar och tidskrifter i Sverige

Tidskrift.fi finansieras av


i samarbete med