Trädgårdsnytt

Tidskriften Trädgårdsnytt riktar sig till både yrkesverksamma inom trädgårdsbranschen och trädgårdsamatörer, och utkommer med 12 nummer årligen, varav två är dubbelnummer. Den är den enda finlandssvenska tidningen för trädgårdsbranschen. I tidningen hittar du aktuella artiklar om det senaste inom forskning och odlingsteknik och om vad som händer i branschen, men också om intressanta växter och fina besöksmål för trädgårdsintresserade.
Trädgårdsnytt är inne på sin 74:e årgång och har läsare främst i Svenskfinland från Vasa till Borgå och på Åland, men prenumereras också av många finskspråkiga odlare.

Utgivare
Svenska Trädgårdsförbundet
Redaktionens adress
Spannmålsvägen 4 C
00700 Helsingfors
E-post
tradgardsnytt@tradgard.fi
Telefon
045-665 4956
Chefredaktör/ redaktör
Sanne Wikström
Webbplats

Antal nr/år
12
Upplaga
900
Prenumerationspris
69 euro, 1 år fortlöpande