Vård i fokus

Vård i Fokus betjänar vårdarens professionella utveckling och stödjer yrkesidentiteten. Tidskriften innehåller både vårdvetenskapliga, kliniska och andra aktuella artiklar.

Utgivare
Sjuksköterskeföreningen i Finland
Redaktionens adress
Annegatan 31-33 C 50, 00100 Helsingfors
E-post
sandra.allden@sffi.fi
Telefon
045-143 7575
Chefredaktör/ redaktör
Sandra Alldén, Annika von Schantz
Webbplats

Antal nr/år
4 nr/år
Upplaga
3700
Prenumerationspris
medlemsförmån, 50 € för utomstående