Vård i fokus

Vi har träffats. Vi har mötts. Vi har talats vid. Men, vad vet du om vår verklighet? Vill du lära dej mera om vår vardag? Vill du få en inblick i vem vi vårdare är och vad vi gör? Då kan Vård i fokus vara ett alternativ för dej.

Utgivare
Sjuksköterskeföreningen i Finland
Redaktionens adress
Annegatan 31-33 C 50, 00100 Helsingfors
E-post
sandra.allden@sffi.fi
Telefon
045-143 7575
Chefredaktör/ redaktör
Sandra Alldén, Annika von Schantz
Webbplats

Antal nr/år
4 nr/år
Upplaga
3700
Prenumerationspris
medlemsförmån, 50 € för utomstående