Vård i fokus

Vi har träffats. Vi har mötts. Vi har talats vid. Men, vad vet du om vår verklighet? Vill du lära dej mera om vår vardag? Vill du få en inblick i vem vi vårdare är och vad vi gör? Då kan Vård i fokus vara ett alternativ för dej.

Utgivare
Sjuksköterskeföreningen i Finland
Redaktionens adress
Annegatan 31-33 C 50, 00100 Helsingfors
E-post
sandra.allden@sffi.fi

Prenumerationspris
medlemsförmån, 60 € för utomstående