Vi hörs

Information om hörselskador, hörhjälpmedel och annat som har med hörsel att göra.
Vi hörs är en medlemstidskrift, förbundets medlemmar får tidskriften som en medlemsförmån.
Vi hörs utkommer med 4 temanummer per år. Prenumeration, 25 €/år. Lösnummer, 7 €.

Utgivare
Svenska hörselförbundet rf
Redaktionens adress
Georgsgatan 18, 00120 Helsingfors
E-post
gita.lindholm@horsel.fi
Telefon
050 476 2475
Chefredaktör/ redaktör
Gita Lindholm och Birgitta Kronberg
Webbplats

Antal nr/år
4
Upplaga
3 100
Prenumerationspris
25 euro
Läs tidskriften här

 

Georgsgatan 18 (låda 5)
00120 Helsingfors
+358 40 7030279
kansli@forbundsarenan.fi