Vi hörs

Svenska hörselförbundet rf ger ut medlemstidskriften Vi hörs, som utkommer med fyra temanummer per år.

Vi hörs är den enda svenskspråkiga tidskriften i Finland som innehåller information om hörselfrågor. Vi hörs förmedlar sakkunskap, forskning och information om hörsel på svenska. Medlemmar i förbundets medlemsföreningar får Vi hörs som en medlemsförmån. Även personer som inte är medlemmar kan prenumerera på tidskriften.

Utgivare
Svenska hörselförbundet rf
Redaktionens adress
Svenska hörselförbundet rf
Georgsgatan 18
00120 Helsingfors
E-post
tina.karkinen@horsel.fi
Telefon
050 462 00 56
Chefredaktör/ redaktör
Tina Kärkinen/Ilona Salonen

Antal nr/år
4
Upplaga
3100
Prenumerationspris
Medlemsförmån, Prenumerationer för övriga 25 euro
Läs tidskriften här