Vi hörs

Medlemstidskriften Vi hörs utgör en förbindelselänk mellan medlemmar, föreningar och förbundet. Vi hörs förmedlar sakkunskap och information om hörsel på svenska. Vi hörs är den enda svenskspråkiga tidskriften i Finland som innehåller information om hörselfrågor.

Utgivare
Svenska hörselförbundet rf
Redaktionens adress
Georgsgatan 18
00120 Helsingfors
tfn: 050 476 2475
E-post
tina.karkinen@horsel.fi
Telefon
050 476 2475
Chefredaktör/ redaktör
Ansvarig redaktör: Ilona Salonen, Redaktör: Tina Kärkinen

Antal nr/år
4
Upplaga
3 100
Prenumerationspris
Medlemsförmån (Prenumerationspris: 25 euro per år (2022). Lösnummer: 7 euro)
Läs tidskriften här