Wiborgs Nyheter

Kulturhistorisk tidskrift om Viborgs historia, kulturliv, näringsliv, stadsliv, skolor, arkitektur, invånare mm (det forna Viborg) och om utvecklingen i dagens ryska Viborg.

Utgivare
Föreningen 7 januari r.f.
Redaktionens adress
Lars-Einar Floman
Antbyvägen 19
07920 Lovisa
E-post
lefloman@gmail.com
Telefon
040 759 4701
Chefredaktör/ redaktör
Lars-Einar Floman, Rainer Knapas, Rabbe Sandelin
Webbplats

Antal nr/år
Ett nummer, utkommer den 7 januari
Upplaga
700 ex
Prenumerationspris
18 €
Läs tidskriften här
wiborg.fi