Bokkatalogen 2018 i tryck

01.10.2018 kl. 17:08
Årets Bokkatalog är nu färdig och har gått i tryck. I år deltar 69 tidskrifter med en egen annons. Bokkatalogen utkommer som tidigare under Helsingfors Bokmässa, 25.10.2018

Bokkatalogen 2018 är nu färdig, och har gått i tryck. Sammanlagt 69 tidskrifter deltar med en egen annons.

Bokkatalogen utkommer liksom tidigare under Bokmässans första dag, den 25.10.2018. Upplagan är kring 130 000 och distributionen liksom tidigare med olika dagstidningar, i söder HBL, ÖN och VN samt ÅU, och i Österbotten med ÖP.

Tack till alla tidskrifter som medverkar! 

Tidskriftsvärlden

tidskriftscentralen.fi »
samarbetsforum för finlandssvenska kulturtidskrifter

kultti.net »
samlingsplats för finländska kultur- och opinionstidskrifter

kulturtidskrifter.nu

företag som jobbar med spridning av kulturtidskrifter

tidskrift.nu »
samlingsplats för Sveriges kulturtidskrifter

tidskriftsbutiken.nu »
välförsedd tidskriftsbutik på nätet

tidningsbutiken.se »

prenumerationserbjudanden samlade på ett ställe

tidningstorget.se »
de flesta kommersiellt utgivna tidningar och tidskrifter i Sverige

Tidskrift.fi finansieras av


i samarbete med