Tisdag
21.9
12:00

Tidskriftsträff: samarbete

Välkommen med på nätverksträff för att diskutera och bolla idéer kring nya samarbetsmöjligheter tidskrifter emellan!
SFV-huset G18/ vid din dator