Onsdag
26.4
13:00

Tidskriftsträff: jobbet som redaktör

Jobbet som tidskriftsredaktör är varierande och kräver att man har många strängar på sin lyra. Då redaktionen är liten och resurserna små är fungerande samarbeten och arbetsstrukturer avgörande.
Vid din dator