Torsdag
20.5
13:00

Workshop: branding av tidskrift

För att nå ut till läsaren och utvidga läsarkretsen behövs fungerande marknadsföring. Men hur når man bäst ut till sin målgrupp och hur skapar man ett varumärke som tidskrift?
Vid din dator