Onsdag
4.11
13:00

Kurs: Tidskrifters synlighet på sociala medier

Jobbar du som tidskriftsredaktör eller med medlemstidningar? Vill du ha stöd i att öka synlighet och engagera din målgrupp via sociala medier?
Evy Björkmanrummet, SFV-huset G18/ vid din dator
Onsdag
2.12
12:00

Tidskriftsträff: Redaktörens arbetsrutiner

Vilka goda arbetsrutiner kan vi lära oss av varandra och vad krävs av en redaktion i framtiden?
Evy Björkmanrummet, SFV-huset G18

 

Georgsgatan 18 (låda 5)
00120 Helsingfors
+358 40 7030279
kansli@forbundsarenan.fi