90436_t.jpg

Problem med tidskriften? Vi kan hjälpa

Ett år har redan förflutit sedan jag började som tidskriftsombud. Under året har jag på flera olika sätt jobbat för tidskrifterna i Svenskfinland och kommer förstås att fortsätta göra det även i framtiden.Läs mera »
90400_t.jpg

Förbundsarenan belönar årets tidskrift

Förbundsarenan lanserar priset Årets tidskrift: Priset kommer att delas ut årligen till en tidskrift som sticker ut. Läs mera »
90248_t.jpg

Språkliga hjälpmedel – en kort översikt

Förbundsarenans nätverksträffar för tidskrifter handlar om varierande frågor som är avsedda att leverera nyttigt innehåll och tips och tricks som kan vara till nytta i arbetet. Nätverksträffen om språkliga hjälpmedel gav en bred inblick i vilka nätbaserade verktyg och resurser som finns och hur de kan användas. Språkvårdaren Leni Sundman från Svensk presstjänst har sammanställt listan nedan.Läs mera »
89764_t.jpg

Så här gör man en punktskriftstidskrift

Tidskrift.fi följde med när punktskriftsansvariga Tessa Bamberg och taltidningsredaktören Susanna Antell på Finlands Svenska Synskadade berättade hur man gör en tidskrift på punktskrift. Läs mera »
89738_t.jpg

Ständig balansgång för tvålandstidskriften Horisont

Tidskriften Horisont hör till de tidskrifter som i år sökt men inte beviljats stöd från Centret för konstfrämjande Taike. Tidskrift.fi har pratat med den ena ansvariga redaktören och utgivarföreningens verksamhetsledare om vad det här betyder för utgivningen av Horisont. Läs mera »
89678_t.jpg

Tidskrifterna är viktiga och populära bland finlandssvenskarna 

Finlandssvenska tidskrifter har en speciell plats i hjärtat hos många. De är inte bara en källa till information och underhållning, utan också en viktig del av identiteten för dem som talar svenska i Finland. Läs mera »