Problem med tidskriften? Vi kan hjälpa

25.06.2024 kl. 15:20
Ett år har redan förflutit sedan jag började som tidskriftsombud. Under året har jag på flera olika sätt jobbat för tidskrifterna i Svenskfinland och kommer förstås att fortsätta göra det även i framtiden.

Text: Kim Malmberg

Jag har haft många möten med tidskrifterna och träffat merparten av dem. Dessa möten ger kunskap om varje enskild tidskrifts situation och varje enskilt möte bidrar till helikoptersynen över hela tidskriftsfältet.

En sak som skett de senaste månaderna och som glädjer oss är att fler tidskrifter själva har bett om en träff för att diskutera tidskriftens situation. Och eftersom tidskrifterna eller deras utgivare så ofta vill tala ekonomi och finansiering så har det varit naturligt att min kollega Robban Nilsson deltagit.

Vi har tillsammans träffat redaktionsråd och styrelsemedlemmar från flera förbund och gett vår input på vad man kan göra när ekonomin försvårar tidskriftsutgivningen. Vi försöker alltid hitta konstruktiva och hållbara lösningar och tänker gärna kreativt.

På Förbundsarenan ställer vi gärna upp och sparrar i olika frågor. Som sakkunnigorganisation besitter vi breda insikter som ni kan dra nytta av. Det kan handla om i stort sett vad som helst som har med tidskriftsutgivningen att göra, dess administration eller finansiering, eller frågor som berör hela organisationen. Så hör av er när som helst, per telefon eller mejl. Kontaktuppgifterna finns på forbundsarenan.fi