72863_t.jpg

Testa en tidskrift

Nyfiken på tidskrifter? Under tiden 30.3-5.4 kan du beställa ett provexemplar av en tidskrift.Läs mera »
72535_t.jpg

Verksamhet till stöd för tidskrifterna

Kärnan i tidskrift.fi handlar om stöd till de finlandssvenska tidskrifterna. Verksamhetens referensgrupp konstaterade på sitt första möte att professionellt stöd är ett uttalat behov. Läs mera »
72332_t.jpg

Facebook-gruppen Tidskriftsredaktörerna i Svenskfinland

Jobbar du med en finlandssvensk tidskrift och vill komma i kontakt med andra som jobbar med en tidskrift? Välkommen med i Facebook-gruppen.Läs mera »
72331_t.jpg

Bättre bilder! - workshop för tidskriftsredaktörer

Avsikten med workshopen är att öka deltagarnas kunskap om allt som har med bilder och bildhantering att göra; hur man tar bra bilder, hur man redigerar bilder, hur man använder bildbanker och vilka rättighetsfrågor som hör ihop med bildanvändning. Kursens lärare är fotograf Cata Portin, känd för sina fina porträtt och reportagebilder.Läs mera »
72330_t.jpg

Tidskriftsträff: Redaktörens arbetsrutiner 30.3

Välkommen med på vårens nätverksträff för tidskriftsredaktörer i Svenskfinland. Temat är arbetsrutiner. Vilka goda rutiner kan vi lära oss av varandra och vad krävs av en redaktion i framtiden? Vi inleder med lunch tillsammans, nätverkar och dyker sedan ner i temat under ledning av Mikaela Groop, redaktions- och informationschef på Finlands Svenska Marthaförbund.Läs mera »
72334_t.jpg

Förbundsarenan tar över Tidskriftsprojektet

Svenskfinland berikas av närmare hundra tidskrifter. Förbundsarenan håller från och med 2020 i trådarna för Tidskriftsprojektet, som erbjuder de finlandssvenska tidskrifterna stöd med gemensam synlighet och fortbildning. Bland annat erbjuds möjligheter till erfarenhetsutbyte för tidskriftsredaktörer.Läs mera »