Helsingfors Bokmässa 2018 - igen en framgång!

19.11.2018 kl. 21:20
Bokmässan i Helsingfors 2018 nådde igen ett nytt publikrekord: 85 600 personer! Tidskrifterna hade igen en stor och välbesökt monter.

Helsingfors Bokmässa 25-28.10. 2018

Bokmässan slog igen nytt besökarrekord: 85 600. Ett myller av människor som årligen motbevisar allt snack om bokens och papperets död!

Tidskrifterna hade igen en stor egen monter. Och även nu var intresset för diskborden stort. De tolv inritade borden bokades mycket snabbt, med elva tidskrifter på plats, plus ett bord för koordinatorn.

Tidskrifter med eget diskbord: Astra, Ekonomiska samfundets tidskrift, Fanbäraren,  Finlands Natur, God Tid, Kontur, LL-bladet, Ny Tid, Släktforskaren, Språkbruk och Vi hörs.

Det sammanlagda antalet tidskrifter i montern var i år 68 stycken, mot 71 ifjol. Av någon orsak uteblev en del av de tidskrifter som brukar vara på plats.   


Tidskriftsvärlden

tidskriftscentralen.fi »
samarbetsforum för finlandssvenska kulturtidskrifter

kultti.net »
samlingsplats för finländska kultur- och opinionstidskrifter

kulturtidskrifter.nu

företag som jobbar med spridning av kulturtidskrifter

tidskrift.nu »
samlingsplats för Sveriges kulturtidskrifter

tidskriftsbutiken.nu »
välförsedd tidskriftsbutik på nätet

tidningsbutiken.se »

prenumerationserbjudanden samlade på ett ställe

tidningstorget.se »
de flesta kommersiellt utgivna tidningar och tidskrifter i Sverige

Tidskrift.fi finansieras av


i samarbete med