Sista chansen att anmäla sig till Tidskriftskursen!

19.09.2019 kl. 16:23
Vi ordnar en tidskriftskurs 10-11.10, i samarbete med HU. Sista chansen att anmäla sig! Se programmet nedan.

Tidskriftskurs

Engagemang och ekonomi

- seminarium för redaktörer

10-11.10.2019, Helsingfors universitet

Var finns engagemanget och passionen i dagens medievärld? Hur kan man som redaktör hitta framtidstron i en bransch hårt pressad av digitaliseringen och jakten på nya och fungerande affärsmodeller?

Det här är några av de frågeställningar som behandlas under tvådagarsseminariet ”Engagemang och ekonomi”, som riktar sig till tidskrifts- och tidningsredaktörer. För att belysa tematiken ur olika synvinklar presenteras såväl olika case från tidnings- och tidskriftsvärlden som aktuell forskning på området.

Målsättningar och innehåll

Det övergripande syftet med seminariet är att öka deltagarnas kunskap om och medvetenhet kring hur man skapar engagemang och passion inte bara i sitt eget arbete utan också i relationen till sina målgrupper. Deltagarna ges också färsk kunskap om vad forskningen visar ifråga om fungerande affärsmodeller. Presentationen av olika typfall ger deltagarna konkreta exempel de kan relatera till sin egen verklighet.

Tidskrifts- och tidningsredaktörer ges även en ypperlig möjlighet till nätverkande och utbyte av idéer med kolleger, både på svenska och finska.  

Målgrupp

Seminariet är i främsta hand avsett för tidskrifts- och tidningsredaktörer. Men det är säkert av intresse också för representanter för tidskrifternas och tidningarnas utgivarorganisationer.

Seminariets upplägg och program

Seminariet arrangeras 10.10.2019–11.10.2019 på centrumcampus vid Helsingfors universitet. Förmodligen Svenska social- och kommunalhögskolan vid HU. Platsen bekräftas senare.

Arbetstiderna är torsdag 10.10 kl. 12–17 och fredag 11.10 kl. 9–14. Seminariet består av föredrag och kortare inlägg samt gemensamma diskussioner.

Preliminärt innehåll: (HY+ förbehåller sig rätten till förändringar):

Torsdag 10.10.2019, kl. 12:00-17:00 (Frivillig middag kl.18:00 på egen bekostnad)

-Introduktion: Var finns engagemanget och passionen?

-Lokaljournalistiken visar vägen

-Vad har tidningarna att lära sig av våra tidskrifter?

Fredag 11.10.2019, kl. 09:00-14:00

-Var finns de fungerande affärsmodellerna?

-Sammanfattning av seminariet

Utbildare

Som moderator för seminariet fungerar sociolog och skriftställare Thomas Rosenberg, koordinator för Tidskriftsprojektet, samt universitetslektor Henrika Zilliacus-Tikkanen, Helsingfors universitet.

Föreläsarna är:

·         Chefredaktör Anna Björkroos, Nya Åland

·         Chefredaktör Arto Henriksson, Loviisan Sanomat, ordförande för Lokaltidningarnas förbund (på finska)

·         Chefredaktör Janne Wass, Ny Tid

·         Universitetsforskare Karl-Jacob Mickelsson & professor Tore Sandvik, Svenska Handelshögskolan

·         Universitetslektor Katja Lehtisaari, Helsingfors universitet

Kostnader

Konstsamfundet finansierar merparten av seminariets pris. Av deltagarna debiteras en avgift på 200 euro + moms 24 % (sammanlagt 248 euro). Två eller flera deltagare från samma tidskrift betalar 150 euro per person. I priset ingår seminariets innehåll och material samt för- och eftermiddagskaffe enligt programmet. Lunch och den frivilliga middagen sker på egen bekostnad.

Anmälan

Anmälningar på adressen hyplus.helsinki.fi/sv Anmälningstiden utgår 29.09.2019. Då anmälningstiden utgått får alla anmälda ytterligare information om seminariet.

Vänligen notera att anmälan är bindande. Om deltagaren annullerar sin anmälning efter sista anmälningsdagen, men minst 14 dagar före seminariets början, debiteras 25 % av den totala avgiften. Om deltagandet annulleras mindre än 14 dagar före seminariets början debiteras 50 % av avgiften. Vid avhopp efter att seminariet har börjat debiteras hela seminarieavgiften. Undantag görs om deltagaren kan visa upp ett godkänt läkarintyg. Vid förhinder kan deltagaren även välja att skicka en ersättare till seminariet.

Ytterligare information

Kundchef Josefin Sjölind-Kohtamäki
josefin.sjolind-kohtamaki@helsinki.fi
+358 50 347 3315

 

 

Tidskriftsvärlden

tidskriftscentralen.fi »
samarbetsforum för finlandssvenska kulturtidskrifter

kultti.net »
samlingsplats för finländska kultur- och opinionstidskrifter

kulturtidskrifter.nu

företag som jobbar med spridning av kulturtidskrifter

tidskrift.nu »
samlingsplats för Sveriges kulturtidskrifter

tidskriftsbutiken.nu »
välförsedd tidskriftsbutik på nätet

tidningsbutiken.se »

prenumerationserbjudanden samlade på ett ställe

tidningstorget.se »
de flesta kommersiellt utgivna tidningar och tidskrifter i Sverige

Tidskrift.fi finansieras av


i samarbete med