Helsingfors Bokmässa 24-27.10. 2019

Bokmässan slog än en gång nytt besökarrekord, med råge: 92 000 personer (senaste år 85 600). Speciellt glädjande var att antalet ungdomar i år var märkbart större än tidigare. Många av dem besökte också tidskriftsmontern, ivrigt räknande antalet tidskrifter (en av uppgifterna i det formulär de skulle fylla i). Fotot nedan från den första förmiddagen.

/Site/Data/1306/Images/Montern%202019.jpg

Tidskrifterna hade som vanligt stor monter, ungefär av samma utformning som tidigare. Nytt för i år var att hela det finlandssvenska kvarteret var betydligt närmare huvudingången, och att utställningshallen genomkorsades av två diagonala promenader.

Intresset för diskborden var igen stort. De tolv inritade bord som maximalt rymdes upptogs av följande tidskrifter: Astra, Ekonomiska samfundets tidskrift, Finlands Natur, God Tid, Kommuntorget, LL-bladet, Nya Argus, Ny Tid, Släktforskaren, Språkbruk, Synvinkel och Vi hörs.

Det sammanlagda antalet tidskrifter som fanns representerade i montern var i år 69 stycken, mot 68 ifjol.    

 

Information om Hfors Bokmässa 24-27.10.2019

Tidskrifterna har igen stor monter, i år 48 m2, mitt i det svenska kvarteret – som nu har en ny plats i hallen, närmare huvudingången. Se bifogad plankarta,

/Site/Data/1306/Files/Maesshallen%202019.pdf

där kvarteret är markerat med rött, och vår monter är rödfärgad. Nytt är också de diagonala huvudgatorna i hallen, med stort torg i mitten. Vår monter har nummer  7 e 111.

/Site/Data/1306/Files/De%20Finlandsvenska%20tidskrifterna%2025092019.pdf

Tolv tidskrifter har eget diskbord: Astra, Ekonomiska samfundets tidskrift, Finlands Natur, God Tid, Kommuntorget, LL-bladet, Ny Tid, Nya Argus, Släktforskaren, Språkbruk, Synvinkel och Vi hörs.

Övriga tidskrifter deltar som vanligt med utdelning av gratisex. på de gemensamma borden.

Bokmässans öppettider är tors-lör 10-20 och sön 10-18. Uppmonteringen ti 22.10 och ons 23.10, kl 7-22. 

Om ni levererar lådorna själva kan ni komma med dem antingen på tisdagen eller onsdagen, och lämna dem i montern. Närmaste servicedörr är 6.12, nära huvudingången. Men det går också att använda servicedörrarna mot P-hallen, 6.6 och 7.5. Den senare såtillvida lätt att det löper en stor och rak passage genom hallen till vår monter.  

Parkeringen är avgiftsbelagd, alla dagar. All parkering sköts av EuroPark, https://messuparkki.autopay.fi/  Men informationen på mässans hemsida uppger att “Leverans och hämtning av varor är avgiftsfritt för varuleverantörer, om de avlägsnar sig från parkeringsområdet inom en timme räknat från ankomsten.”

Nedmontering av mässan sker sön 27.10. kl 18-22, via samma servicedörrar. Koordinatorn på plats ung. till kl 19. Vill ni avhämta kvarblivna tidskrifter är det bäst då. 

Ytterligare information ges av koordinatorn, vi ses på Bokmässan!

Thomas Rosenberg

koordinator för den finlandssvenska tidskrifterna

050 528 7171; koordinator@tidskrift.fi

 

Postadress till mässan/montern:

Helsingfors Mässcentrum

Helsingfors Bokmässa 2019

De finlandssvenska tidskrifterna    7 e 111

Kontaktperson Thomas Rosenberg  tel. 050 528 7171

Mässplatsen 1

00520 Helsingfors

 

Gatuadress: Mässplatsen 1, 00520 Helsingfors

Adressen till Mässparkeringen för navigatorn: Bangårdsvägen 17   (servicedörrarna 6.6. och 7.5.)

Adressen till Konferenscentrum för navigatorn: Banmästargatan 13 (servicedörr 6.12.)

 

Helsingfors Bokmässa 24-27.10.2019

Tidskriftsprojektet kommer att delta med en stor egen monter, precis som tidigare, och planeringen är i full gång.

Hela den stora finlandssvenska avdelningen är från i höst flyttad till en annan plats i hallen, betydligt närmare huvudingången. Nytt för i år är också att de två stora huvudavenyerna går diagonalt, med en stor "korsning" mitt i hallen. 

Vi återkommer med närmare information senare. 

 

Helsingfors Bokmässa 25-28.10. 2018

Bokmässan slog igen nytt besökarrekord: 85 600. Ett myller av människor som årligen motbevisar allt snack om bokens och papperets död!

Tidskrifterna hade igen en stor egen monter. Och även nu var intresset för diskborden stort. De tolv inritade borden bokades mycket snabbt, med elva tidskrifter på plats, plus ett bord för koordinatorn (som äntligen lärt sig att även han behöver ett bord..).

Tidskrifter med eget diskbord: Astra, Ekonomiska samfundets tidskrift, Fanbäraren,  Finlands Natur, God Tid, Kontur, LL-bladet, Ny Tid, Släktforskaren, Språkbruk och Vi hörs.

Det sammanlagda antalet tidskrifter i montern var i år 68 stycken, mot 71 ifjol. Av någon orsak uteblev en del av de tidskrifter som brukar vara på plats.   

Åtgången av gratisexemplar var som vanligt stor. De flesta skickar ungefär den mängd som går åt. Det blev kanske över lite mer än tidigare, antagligen för att många skickade större buntar än tidigare. 

Jag tog med mig några lådor, för nästa bokmässa. Och utdelning, vid lämpliga tillfällen. 

 

Helsingfors Bokmässa 25-28.10.2018

Tidskrifterna har liksom tidigare en egen, stor monter på Bokmässan. Elva tidskrifter deltar med egen diskplats, utöver alla de som deltar med gratisutdelning av sina tidskrifter.

Inom kort (v 41) skickas information per brev ut till alla tidskrifter, inkl. gratis inträdesbiljetter.

Här är en preliminär skiss av årets monter:

/Site/Data/1306/Files/Tidskrifterna25092018.pdf

Helsingfors Bokmässa 26-29.10. 2017

Bokmässan slog i år nytt besökarrekord: drygt 84 000. Glädjande, speciellt mot bakgrunden av allt tal om bokens död, och att ungdomar inte läser. Man hade i år satsat speciellt just på ungdomar, vilket märktes överallt på mässan. Vår monter var ungefär som ifjol, 46 m2, med Tidskriftscentralen som närmaste granne, liksom förut.

Intresset för diskborden var i år betydligt större än tidigare. Hela 17 tidskrifter visade intresse, av vilka en föll bort och några ville ha delat bord, men det var ändå mer än det egentligen fanns plats för. Vi lyckades ändå klämma in 13 diskbord (mot nio ifjol).

På plats var följande  tidskrifter: Astra, Ekonomiska samfundets tidskrift, Finlands Natur, Forum för ekonomi och teknik, God Tid, Ikaros (delad disk), Kustmedia (ByaNytt & KustNytt, delad disk), Landsbygdens folk, Ny Tid, Omslaget, Släktforskaren, Skärgård (delad disk), Språkbruk och Vi hörs. Också Fanbäraren (Nylands brigad) hade bokat diskplats, men blev pga den tragiska olyckan i Raseborg samma dag mässan öppnade tvungen att bokstavligen vända om och uteblev sedan helt från mässan.

Det sammanlagda antalet tidskrifter i montern var i år 71 stycken, mot 76 ifjol. Några väntade tidskrifter saknades. För en tidskrifts del pga att paketen försvann på vägen (Respons). Det har varje år hänt att några postpaket kommit fel (t.ex. så att jag blivit tvungen att avhämta dem på posten i Böle, en lokal K-butik), men denna gång föreföll trasslen att ha ökat, vilket också bekräftades av mässbyrån. 

Åtgången av gratisexemplar var som vanligt stor. De flesta hade dimensionerat rätt, och mycket få tog slut i förtid. Av det som blev över tog jag med mig några lådor, resten slängdes. Nedan en sammanfattning av åtgången. Den säger väldigt lite om populariteten eftersom antalet inskickade exemplar varierar. Tidskrifterna i alfabetisk ordning:

För lite fanns det av (tog slut i förtid):Folkdansaren, Skärgård, Studentbladet, ÖP.

Lämpligt fanns det av de flesta: Ad Lucem, Arbetspension, Arena, Astra, Barnavännen, Bibban, ByaNytt, EBUF-nytt, Ekonomiska samfundets tidskrift, EOS, Finlands Natur, Finlands Synskadade, Finska läkaresällskapets handlingar, Fiolen min, Fiskeritidskrift för Finland, Folkhälsan, Forum för ekonomi och teknik, Fredsposten, God Tid, Hem & skola, Historisk tidskrift för Finland, Horisont, Ikaros, Kummin, Kuriren, KustNytt, Kyrkpressen, Landsbygdens folk, Liber, LL-bladet, Läraren, Martha, Medborgarbladet, Meddelanden från ÅA,  Mission, Missionen Salamu-Selamta, Missionsstandaret, Nya Argus, Nya Östis, Nyckeln, Nyländsk hembygd, Ny Tid, Omslaget, Presens, Replik, Resonans, Scoutposten, SFV-Magasinet, Släktforskaren, Språkbruk, Sändebudet, Vi hörs, Vi i Grankulla, VVS-värme och sanitetsteknikern, Wiborgs Nyheter och Vård i fokus.  

Blev en hel del över: Gula Pressen, Hembygden, Liv och spänst, Kommuntorget, Källan, Löntagaren, Pohjola-Norden, Skogsbruket, SOS-Aktuellt och Trädgårdsnytt.

Koordinatorn tog alltså med sig några lådor, för nästa bokmässa.

 

Anmälning om deltagande i tidskriftsmontern på Helsingfors Bokmässa 26-29.10.2017

Man behöver egentligen anmäla sig om man endast deltar med gratisutdelning på de gemensamma tidskriftsborden, men det är givetvis bra för koordinatorn att veta hur många som deltar. För att få ett eget diskbord bör man däremot boka en plats, men det är redan nästan fullt eftersom 11 tidskrifter redan har anmält om en diskplats.

Nedan anmälningsblanketten, som ni gärna kan fylla i och returnera till koordinatorn per mejl eller snigelpost.

 

Anmälningsblankett

Helsingfors Bokmässa 26-29.10. 2017

Sätt ett + -tecken framför de alternativ du/ni önskar!

___Vi ställer ett antal gratisexemplar till förfogande för utdelning under mässan.

___Vi är också intresserade av en egen diskplats (pris 70 €) (endast någon plats kvar!)

___Vi sänder tidskrifterna per post till koordinatorn (adress nedan).

___Vi sänder tidskrifterna per post till mässan (adress meddelas senare).

___Vi ser själva till att tidskrifterna kommer till mässcentrum (meddela koordinatorn!).

___ Vi rekvirerar            st (max 3) gratisinträdeskort för vår tidskrifts representanter.

 

Insänt av (tidskrift/redaktör):

……………………………………………………………………………………

 

med bästa hälsningar                                                                

Thomas Rosenberg

tidskriftskoordinator

Drottninggatan 28, 07900 Lovisa

019 533 365; 050 528 7171, koordinator@tidskrift.fi

 

Helsingfors Bokmässa 26-29.10. 2017

Planeringen av årets Bokmässa är i full gång. Vi deltar liksom tidigare med en stor tidskriftsmonter, och återkommer senare med information och sedvanliga anmälningsblanketter. 

 

Helsingfors Bokmässa 27-30.10. 2016

Jag har inte ännu fått uppgifter om det totala antalet besökare, men en kvalificerad gissning är att det var ungefär lika många som tidigare, dvs. c. 80 000. Detsamma gäller besökarna i den svenska avdelningen, och i vår monter, som var glädjande välbesökt. Tidskriftsmontern torde faktiskt höra till de mest besökta i hela den svenska avdelningen. I år hade vi som grannar Tidskriftscentralen och Folktinget, och samarbetet och helheten fungerade utmärkt, med en gemensam sittgrupp i mitten.  

Intresset för diskborden var ungefär som förut. Antalet bord var i år nio, med åtta tidskrifter på plats: Astra, Finlands Natur, God Tid, Ny Tid, Släktforskaren, Språkbruk, Vi hörs och Vård i fokus. ByaNytt och KustNytt hade bokat gemensam disk, men fick i sista stund förhinder. Deras bord övertogs i stället av Skriftly och koordinatorn.

Det sammanlagda antalet tidskrifter i montern var i år 76 stycken, mot 86 ifjol. Motsvarande siffror de senaste åren: 2014: 76, 2013: 77, 2012: 85, 2011: 74, 2010: 81, 2009: 76. Glädjande höga och stabila siffror, med andra ord.  

Vad gäller åtgången av gratisexemplar kan man generellt säga att de plockades i stora mängder, och att flera tidskrifter som vanligt tog slut i förtid. Av det som blev över tog jag med mig 6-7 lådor, resten slängdes.

Nedan en sammanfattning av åtgången. Den säger väldigt lite om populariteten eftersom antalet inskickade exemplar varierar. Tidskrifterna i alfabetisk ordning:

För lite fanns det av (tog slut i förtid):

Accord, Eos, Filmjournalen, Finlands natur, Finsk tidskrift, Folkhälsan, Forum för ekonomi och teknik, Ikaros, Liber, Martha, Nya Argus, Nya Östis, Pohjola-Norden, Resonans, RoHit, Skärgård, Språkbruk, Studentbladet, Tammerfors Aktuellt och Wiborgs nyheter.

Lämpligt fanns det av de flesta (antingen så att det gick jämnt ut, eller blev bara lite över): Ad Lucem,

Arbetspension, Arena, Astra, Barnavännen, ByaNytt, EBUF-nytt, Ekonomiska samfundets tidskrift, Finlands Synskadade, Finsk Pälstidskrift, Finska läkaresällskapets handlingar, Fiolen min, Fiskeritidskrift för Finland, Folkdansaren, Fredsposten, God Tid, Gula Pressen, Hem & skola, Hembygden, Historisk tidskrift för Finland, Horisont, Kummin, Kuriren, KustNytt, Kyrkpressen, Källan, Landsbygdens folk, Liv och spänst, Livet, LL-bladet, Läraren, Medborgarbladet, Meddelanden från ÅA,  Mission, Missionen Salamu, Missionsstandaret, Nyckeln, Nyländsk hembygd, Ny Tid, Presens, Replik, Respons, Scoutposten, SFV-Magasinet, Skogsbruket, Släktforskaren, Sändebudet, Vi hörs, VVS-värme och sanitetsteknikern och Vård i fokus.  

Lite för mycket fanns det av: Fanbäraren, Kommuntorget, Löntagaren, Omslaget, SOS-Aktuellt och Trädgårdsnytt.

Jag tog alltså med mig några lådor, för nästa bokmässa. Det blir först nästa år i Helsingfors eftersom Vasa bokmässa har slopats från Österbottens stormässa, tyvärr.

 

Information om Helsingfors Bokmässa 2016                                                                                 

Bästa tidskrift!

Här det sedvanliga infobrevet om Helsingfors Bokmässa. Mässan ordnas i år 27-30.10. 2016. De finlandssvenska tidskrifterna har som vanligt en stor monter  på 46 m2 i avdelningen ”Finlandssvenska Boken”. Ungefär på samma plats som senaste år, i mitten av den stora hallen. Monternumret är 6 m 89.

Montern har ungefär samma utformning  som senast. På ena sidan har vi som tidigare Tidskriftscentralen, på andra sidan Folktinget, med en gemensam sittgrupp i mitten.

Intresset för diskborden har varit ungefär konstant, och vi har i år nio diskbord för elva tidskrifter (tre tidskrifter delar disk). De medverkande är: Astra, ByaNytt & KustNytt (delad disk), Finlands Natur, God Tid, Ny Tid, Släktforskaren, Språkbruk, Vi hörs och Vård i fokus. De övriga tidskrifterna deltar som vanligt med utdelning av gratisex. på de gemensamma tidskriftsborden.

Bokmässans öppettider är något förlängda: tors-fre 10-20, lör-sön 10-18. Uppmonteringsdagar är 25-26.10. kl 7-22. Jag kommer själv att finnas på plats på onsdagen 26.10. från c. 12.00. Första mässdagen, torsdagen 27.10., är jag på plats från 9.00. Ring om ni vill lämna in tidskriftsbuntar direkt till mässan. De flesta har ju redan med blanketten meddelat hur de levererar sina buntar. Alternativen är som tidigare att man själv levererar dem till mässan eller att man postar dem, antingen hem till mig eller till mässan. Adresserna finns nedan.

Ni som har möjlighet att leverera tidskrifterna själva, antingen tisdagen eller onsdagen, kan köra fram till någon av servicedörrarna, dörr 6.6 är närmast. Ni kan givetvis också göra det under själva mässan. Ring i förväg. Om jag inte genast svarar beror det på allmänt stök och dålig hörbarhet.

Nedmontering av mässan sker sö 30.10. kl 18-22 och må 31.10. kl 7-18, via samma servicedörrar. Jag är på plats endast på söndagen, fram till c. kl 20. Vill ni avhämta kvarblivna tidskrifter är det alltså säkrast då, men ni kan göra det också på måndagen (men kan inte garantera att lådorna då finns kvar). Jag tar med mig några lådor, men resten blir kvar.

Parkeringen är sedan 2012 tyvärr avgiftsbelagd under alla dagar. Då mässan uppmonteras, dvs. ti-ons 25-26.10. kan man för leverans av varor parkera gratis under en timme.

Ytterligare information fås av koordinatorn. 

med bästa hälsningar - vi ses på Bokmässan!

Thomas Rosenberg

koordinator för den finlandssvenska tidskrifterna

Drottninggatan 28, 07900 Lovisa

019 533 365; 050 528 7171; koordinator@tidskrift.fi

Om ni skickar tidskrifterna direkt till mässan (vilket ni gärna får göra) bör ni helst göra det så att de är på plats i slutet av vecka 42 eller början av vecka 43. Kom ihåg att det bör vara leverans ända fram (så jag inte behöver fara till posten i Böle). Adressen till mässan och vår monter:

Helsingfors Mässcentrum

Helsingfors Bokmässa 2016

De finlandssvenska tidskrifterna    6 m 89

Mässplatsen 1

00520 Helsingfors

 

Helsingfors Bokmässa 22-25.10.2015

Tidskrifterna har som vanligt en stor monter på Bokmässan. 

Vår plats i år är ungefär densamma som senaste år, i mitten av den stora hallen. Monternumret är 6 n 91.

Monterns design och inredning är ungefär densamma som senast, eftersom den fungerade utmärkt (se skissen under balken Aktuellt). Tidskriftscentralen är som tidigare montergranne, med öppet utrymme mellan montrarna.   

Intresset för diskborden har i år varit större än tidigare, och vi har nu elva diskbord för tolv tidskrifter (två tidskrifter delar disk). De medverkande är: Astra, EBUF-nytt, Finlands Natur, God Tid, Historisk tidskrift, LL-bladet, Ny Tid, Nyländsk hembygd, Släktforskaren, Språkbruk, Vi hörs och Vård i fokus. EBUF och Nyländsk hembygd har gemensamt diskbord. De övriga tidskrifterna deltar som vanligt med utdelning av gratisex. på tidskriftsborden.

De deltagande tidskrifterna har fått inbjudningskort o.a. information per brev. Intresserade kan ännu få inbjudningskort av koordinatorn, i den mån de räcker till.

Bokmässans öppettider är som tidigare kl 10-18, utom fredagen, då man har öppet 10-20. Uppmonteringsdagar är 20-21.10. kl 7-22. Koordinatorn är på plats under eftermiddagen och kvällen onsdagen 21.10.

Ring om ni vill lämna in tidskriftsbuntar direkt till mässan. De flesta har redan med blanketten meddelat hur de levererar sina buntar. 

Ni som har möjlighet att leverera tidskrifterna själva, antingen tisdagen eller onsdagen, kan köra fram till någon av servicedörrarna, helst kanske 6.6  som är närmast. Ni kan givetvis också göra det när som helst under själva mässan. Ring helst i förväg. 

Nedmontering av mässan sker sö 25.10. kl 18-22 och må 27.10. kl 7-18, via samma servicedörrar. Koordinatorn på plats endast på söndagen, fram till c. kl 20. Vill ni avhämta kvarblivna tidskrifter är det alltså säkrast då, men ni kan göra det också på måndagen. Men då finns alltid risk att lådorna kommit bort. Koordinatorn tar som vanligt med sig några lådor, för framtida utdelning, men resten lämnas kvar.

Parkeringen är sedan 2012 tyvärr avgiftsbelagd under alla dagar, också under upp- och nedmonteringen.

Notera lanseringen av den nya digitala plattformen, fredagen 23.10. kl 13 på Tottiscenen (se programmet under balken Aktuellt).

 

Vasa Bokmässa 18-19.4.2015

Här följer sedvanlig rapport från årets bokmässa i Vasa, eller rättare sagt Korsholm eftersom Botniahallen, där den Österbottniska Stormässan går av stapeln, ligger i grannkommunen. 

I år fanns sammanlagt 47 tidskrifter representerade i montern, dvs. nästan lika många som ifjol (då 50). Av dessa var sex sådana som jag tagit med mig från tidigare mässor. 

Golvytan i montern var densamma som tidigare år, dvs. 9 m2. Detsamma gällde monterns inredning och placering. Liksom tidigare delade vi montern med KulturÖsterbotten, Scriptum och SLS, varav den sistnämnda sedan ifjol står för de praktiska arrangemangen.

Den totala besökarmängden var i år något mindre än ifjol, dvs. c. 18 600 personer. Däremot var en allmän bedömning bland monterkollegerna att trafiken i vårt kvarter snarast kändes livligare än senast. Detta gällde också tidskrifterna, där åtgången var större än senast.

Volymerna var denna gång mycket välanpassade, och det var mycket lite som behövde slängas. Många tidskrifter tog helt slut, och det blev ganska lite över av de övriga. 

Speciellt tack till Margitha Sundström från EstElle och till Nina Nyman, chefredaktör på Astra, som bägge gjorde mig sällskap i montern båda dagarna. Nina hade jag dessutom förmånen att intervjua på Inga-Britt Wiik-scenen. Den andra intervjun gjorde jag med Frejvid Weegar, Kurirens färgstarka grundare, och det utvecklade sig till en bitsk analys av läget inom våra finlandssvenska tidningshus, inför ett fullsatt auditorium.

 

Helsingfors Bokmässa 23-26.10. 2014

Antalet besökare var i år 78 404, vilket var en liten nedgång från ifjol (79 913), men inte heller långtifrån toppnoteringen hittills, dvs.  80 851 besökare år 2011.

Tidskriftsmontern var som vanligt välbesökt. Till det bidrog att hela den svenska avdelningen denna gång hade flyttats ”uppåt”, närmare mitten av hallen, och därmed också ingångarna och de stora publikströmmarna.  

Också vår monter (se nedan) väckte denna gång förtjusning, och ansågs allmänt vara den bästa hittills. Dess avlånga form gjorde att alla diskborden nu var vända utåt mot gångarna, vilket gav maximal tillgänglighet och synlighet för närvarande tidskrifter.

Som tidigare hade vi som granne Tidskriftscentralen, vilket gjorde helheten större och mer inbjudande. 

Antalet diskbord var nio. De innehades av Astra, Brages pressarkiv, EstElle, Finlands Natur, God Tid, Ny Tid, Släktforskaren, Språkbruk, Ta Plats och Vi hörs. Av dessa delade EstElle och Brage på en plats. 

Det sammanlagda antalet tidskrifter som fanns representerade i montern var i år 76 stycken, mot 77 ifjol. Och statistiken från tidigare år: 2012: 85, 2011: 74, 2010: 81, 2009: 76. Väldigt stabilt, fortfarande. 

Vad gäller åtgången av gratisexemplar är det omöjligt att ge exakta siffror, men åtgången var överlag stor, och det blev ganska lite över. Flera tidskrifter tog som vanligt slut.  

Skiss av montern, länk till pdf-filen

 

Bokmässan i Helsingfors 23-26.10. 2014

I huvudsak går årets Bokmässa enligt tidigare och beprövat mönster. En nyhet för i år är att hela den svenska avdelningen har flyttat en aning jämfört med tidigare, närmare mitten av den stora hallen. (En planskiss över hallen finns under fliken Aktuellt.) 

Tidskriftsmontern, i år med nummer 6 k 91, är bra belägen, mitt i den svenska avdelningen, och invid ett av ”gathörnen”. Montern är lika stor som tidigare, 48 m2, men nu mer avlång (12 x 4 m), vilket påverkar möbleringen. Grundkonceptet blir ändå detsamma, dvs. 8-10 diskbord mot gången, och gemensamma tidskriftsbord för utdelning av gratisex längs monterväggen. Öppet är ännu hur vi gör med kortsidan mot gången, speciellt som vi delar ”vägg” med Tidskriftscentralen. Ni får gärna komma med synpunkter på hur montern kunde se ut.

Senaste år var 77 tidskrifter representerade i vår monter, vilket var något lägre än antalet året innan, dvs. 85. Nio tidskrifter hade eget diskbord.   

Antalet diskbord kommer att vara ungefär lika många som ifjol, men det slutliga antalet är beroende av intresset. Priset för en hel diskplats är, tack vare generösa huvudmän (Konstsamfundet), liksom tidigare 50 euro. Man kan som tidigare också dela på ett bord.  

Gratisutdelning av tidskrifter på det stora tidskriftsbordet är liksom tidigare avgiftsfritt.

Vi återkommer inom kort med den slutliga monterlösningen o.a. praktisk information. 

 

 

Bokmässan i Helsingfors 23-26.10. 2014

Småningom igen dags att börja tänka på den årliga Bokmässan i Helsingfors. Den svenska avdelningen är i år flyttad närmare mitten av hallen, vilket ju måste betraktas som en positiv förändring. Tidskriftsmontern flyttas också något, och kommer i år att finnas vid mittgången i den svenska avdelningen, ungefär på det som tidigare var S&S plats.

Vi återkommer i slutet av augusti med sedvanlig anmälningsblankett och närmare information, både om Bokmässan och Bokkatalogen.

 

Vasa Bokmässa 12-13.4.2014

Vårens bokmässa i Vasa närmar sig. Den ordnas som tidigare i samband med Österbottens Stormässa i Botniahallen i Korsholm. Mässan är i år (förmodligen pga påsken) lite tidigare än senast, dvs. om knappt en månad, den 12-13.4.2014.

Ifjol deltog 49 tidskrifter och jag hoppas vi blir minst lika många i år. Här följer information om de praktiska arrangemangen, ungefär som ifjol.

Montern: Vår monter har nummer 240, och är liksom tidigare på 9 m2, nu i form av en hästsko på knappa 4 m x 2 ½ m. Vi finns mitt på ena långsidan av en större monter som vi delar med KulturÖsterbotten, Scriptum och Svenska litteratursällskapet, av vilka den sistnämnda i år har huvudansvaret. I år är montern belägen mera mot mitten av hallen, vilket är en förbättring jämfört med tidigare. Vi finns också omedelbart invid de två bokscenerna. 

I vår monter finns det liksom tidigare långbord för gratisutdelning av tidskrifter. Nytt för i år är två små sittgrupper i ett gemensamt utrymme mitt i montern.

Deltagandet är för tidskrifterna avgiftsfritt, men vi har inget utrymme för diskbord med dejourerande tidskrifter, som på Helsingfors bokmässa. Ni är givetvis ändå hjärtligt välkomna på besök. Ring så fixar jag inbjudningskort.

Leverans av tidskrifter: Ni som finns i Vasatrakten kan givetvis leverera era tidskrifter direkt till Botniahallen. Övriga måste posta dem. Det finns två alternativ: antingen direkt till Botniahallen eller hem till mig.

Leverans direkt till Botniahallen är givetvis enklast men ni bör då pricka in leveransen till själva mässveckan, dvs. vecka 15, 7-11.4. Vill ni för säkerhets skull posta tidigare bör det ske hem till mig, adress nedan.

Alternativ 1 (framme 7-11.4.):

Botniahallen

Prostövägen 2, 65610 Korsholm

Skriv på paketet också ”Österbottens Stormässa/Vasa Bokmässa. De finlandssvenska tidskrifterna, monter 240”, samt kontaktpersonens namn, Mirella Kivelä, 0400 910 180

 

Alternativ 2 (övriga tider, dock framme senast 10.4.):

Thomas Rosenberg

Drottninggatan 28, 07900 Lovisa

 

Ring eller mejla om ni har frågor.

Thomas Rosenberg, tidskriftskoordinator      050 528 7171   koordinator@tidskrift.fi   

 

 

Helsingfors Bokmässa igen en framgång

Publicerad 02.11.2013 kl. 17:29

Ett stort antal tidskrifter var igen representerade på årets upplaga av Helsingfors Bokmässa, 24-27.10.2013.

Sammanlagt 78 tidskrifter var representerade i montern, och nio tidskrifter hade eget diskbord.

Antalet besökare i år, 79 600, var en märkbar och glädjande ökning jämfört med ifjol då besökarantalet första gången sjönk (71 917) jämfört med toppnoteringen hittills, dvs.  80 851 besökare år 2011 (och 79 536 året innan).

Vi kan alltså med glädje konstatera att boken fortfarande är i högsta grad levande. Detsamma gäller tidskrifterna. Vår tidskriftsmonter var välbesökt och gratisutdelningen av tidskrifter liksom tidigare väldigt uppskattad. Många tidskrifter tog slut.

Vår monter hade ungefär samma utseende som de senaste åren, eftersom den visat sig fungera bra. Som granne, utan vägg emellan, hade vi kulturtidskrifternas egen samarbetsorganisation Tidskriftscentralen, med Astra som pådrivande part. Dessutom var också Edith Södergran-sällskapet med på ett hörn, bokstavligen med material vid sittgruppen i det bakre hörnet. Arrangemanget fungerade utmärkt, och gjorde att tidskriftsmontern som helhet blev ett stort och öppet rum, strategiskt välplacerat i ett vältrafikerat hörn invid Södergran-scenen och cafeet.

Antalet diskbord var nio. De innehades av Brages pressarkiv, Finlands Natur, Forum för Ekonomi och Teknik samt Frisk Bris, God Tid, LL-bladet, Parnass, Släktforskaren och Språkbruk. Nya för i år var Brages pressarkiv, LL-bladet, Parnass och Släktforskaren. Noteras kan att Parnass är en rikssvensk litteraturtidskrift som nyligen utkom med ett specialnummer om finlandssvensk litteratur, och därför gärna ville medverka på mässan. 

Det sammanlagda antalet tidskrifter som fanns representerade i montern (inklusive de som fanns i Tidskriftscentralens del av montern) sjönk i år något. Nu deltog 78 stycken, mot 85 ifjol och 74 året innan. År 2010 var antalet 81 och år 2009 var det 76. Vi kan alltså notera att antalet kretsar kring 80.

Några av dem som i förväg hade anmält sig uteblev av nån orsak.  Om de räknas med hade totalantalet varit 83.   
Tack till alla som deltog, för gott samarbete.

På lördagen ansvarade Tidskriftsprojektet för en estraddiskussion på Edith Södergran-scenen kring tidskrifternas framtid, under rubriken ”Vi lever!”. Det var fullsatt i publiken och i panelen satt Sara Eriksson (Astra), Heidi von Wright (Presens) och Trygve Söderling (Nya Argus) samt Kaj-Gustaf Bergh, vd för Konstsamfundet, med koordinatorn Thomas Rosenberg som moderator. Diskussionen streamades på nätet.

 

Helsingfors Bokmässa 24-27.10 2013

Dags att anmäla sig till den årliga Bokmässan, och vår egen tidskriftsmonter.

Den svenska avdelningen på mässan arrangeras igen enligt tidigare mönster. Platsen är ungefär densamma, och detsamma gäller utformningen. Se bifogad planskiss över hallen.

Tidskriftsmontern, i år med nummer 7 g 35, är också den ungefär på samma plats, och lika stor, dvs. 48 m2 (8 x 6 m).

I år återkommer Tidskriftscentralen efter en paus med en egen monter bredvid vår (till höger, framifrån sett), nu tillsammans med tidskriften Astra och Edith Södergran-sällskapet. Vi har tillsammans tänkt slopa väggen mellan våra montrar. 

Senaste år var hela 85 tidskrifter representerade i vår monter, vilket var nytt rekord. Jag utgår ifrån att vi blir minst lika många i år. 

Antalet diskbord kommer att vara ungefär lika många som ifjol, men det slutliga antalet är beroende av intresset. Några tidskrifter har redan hört av sig och preliminärt bokat en plats. Priset för en hel diskplats är, tack vare generösa huvudmän (Konstsamfundet) lika lågt som tidigare, dvs. 50 euro. Och man kan givetvis som förut samsas om ett bord. Dessutom brukar det uppstå halva bord i hörnen och på ändorna, vilka betingar ett lägre pris.

Gratisutdelning av tidskrifter på det stora tidskriftsbordet är liksom tidigare avgiftsfritt.

Och som sagt: deadline för returnering av blanketten är den 17 september.Med blanketten kan ni som tidigare också beställa gratisinträdeskort (max. 4 per tidskrift).

 

Vasa Bokmässa 20-21.4.2013

Liksom tidigare deltog de finlandssvenska tidskrifterna med egen monter på Bokmässan i Vasa 20-21.4.2013.

Också nu i en större gemensam monter med några andra aktörer, som denna gång var KulturÖsterbotten, Scriptum och SLS.

Sammanlagt deltog 49 tidskrifter med gratisexemplar på de gemensamma bordet, format som ett U. Besökarmängden på hela mässan var i stort dett densamma som tidigare, dvs. kring 20 000 personer.

Stort tack till alla som medverkade! Nedan ett par bilder från vår monter.

 

Vasa bokmässa 20-21.4.2013

Bokmässan i Vasa   20-21.4.2013 närmar sig. Liksom tidigare i Botniahallen i Korsholm, i samband med Österbottens Stormässa. Senaste år deltog 58 tidskrifter (varav 9 i Tidskriftscentralens monter, som inte har egen monter denna gång). Jag hoppas det blir lika många i år, helst flera.

Vår monter har nummer K 880, och är liksom senast 9 m2, och ingår även nu i en större helhet på 54 m2 som vi denna gång delar med KulturÖsterbotten, Scriptum och SLS. I vår del av montern finns liksom tidigare bord för gratisutdelning av tidskrifter.

Deltagandet är för tidskrifterna avgiftsfritt, men det finns inget utrymme för skilda diskbord som på Helsingfors bokmässa, med tidskriftsredaktörer på plats. Ni är givetvis hjärtligt välkomna ändå, åtminstone på besök. Ring i förväg, så fixar jag inbjudningskort.

Leverans av tidskrifter: Ni som finns i Vasatrakten får gärna leverera era tidskrifter direkt till Botniahallen. Övriga måste posta dem, antingen till Botniahallen eller hem till mig.

Paket till Botniahallen tas emot endast vecka 16, dvs. 15-19.4., helst ti-tors (men det går också på fredagen). Vill ni posta tidigare bör det ske hem till mig.

Alternativ 1:
Botniahallen
Prostövägen 2, 65610 Korsholm

Skriv på paketet också ”Vasa Bokmässa. De finlandssvenska tidskrifterna, monter K 880”, samt kontaktpersonens namn och tel: Hilkka Bodö, 0400 548 990

Alternativ 2:
Thomas Rosenberg
Drottninggatan 28, 07900 Lovisa

Ring eller mejla om ni har frågor!
 

Helsingfors Bokmässa 25-8.10.2012

Årets upplaga av Helsingfors Bokmässa står inför dörren. Av tradition sista veckoslutet i oktober, vilket i år är 25-28.10.2012. De finlandssvenska tidskrifterna har liksom förr en egen monter i den stora avdelningen ”Finlandssvenska Boken”. Hela den finlandssvenska avdelningen, liksom vår egen monter, är belägen ungefär på samma plats som tidigare, i hall 7.

Nytt för i år är att hela den finlandssvenska avdelningen går i färgerna rött och vitt (och inte gult).

Vår monter har nummer 7 G 21.

 

Inredningen i vår monter följer samma grundkoncept som de två senaste åren, dvs. med diskbord i hästskoform i mitten, ut mot gången, och de gemensamma borden + hyllor längs väggarna. Hästskon är nu större än tidigare, vilket ger bättre utrymme för de närvarande tidskrifterna. I år har Tidskriftscentralen ingen egen monter invid vår, och dess medlemmar har alltså nu sina tidskrifter i vår monter.

Antalet diskbord är något större än i fjol, dvs. tio (plus extra utrymme i hörnen). I år har tio tidskrifter bokat egen diskplats (varav två gemensam): Astra Nova, Finlands Natur, EstElle, Forum för Ekonomi och Teknik samt Frisk Bris (gemensam disk), God Tid, Ny Tid, Respons, Språkbruk och Vi hörs. Nya i sammanhanget är den nya tidskriften EstElle samt Respons, vilket vi hälsar med glädje.

Därtill har Brages pressarkiv bett om att få lite utrymme.

Bokmässans öppettider är 25-28.10 kl 10-18, utom fredagen 26.10., då man har öppet 10-20.

Vill ni avhämta kvarblivna tidskrifter skall det alltså ske då. Jag tar tillvara några lådor, men resten går i pappersinsamlingen.  Parkeringen är tyvärr sedan början av 2012 avgiftsbelagd under alla dagar, också under upp- och nedmonteringen.

Ytterligare information fås av koordinatorn. Se också vår egen webbplats tidskrift.fi

Thomas Rosenberg
koordinator för den finlandssvenska tidskrifterna

Drottninggatan 28, 07900 Lovisa
019 533 365; 050 528 7171; koordinator@tidskrift.fi

Adressen till mässan och vår monter är:

Helsingfors Mässcentrum
Helsingfors Bokmässa 2012
De finlandssvenska tidskrifterna 7 G 21
Mässplatsen 1
00520 Helsingfors

 

Tidskriftsvärlden

tidskriftscentralen.fi »
samarbetsforum för finlandssvenska kulturtidskrifter

kultti.net »
samlingsplats för finländska kultur- och opinionstidskrifter

kulturtidskrifter.nu

företag som jobbar med spridning av kulturtidskrifter

tidskrift.nu »
samlingsplats för Sveriges kulturtidskrifter

tidskriftsbutiken.nu »
välförsedd tidskriftsbutik på nätet

tidningsbutiken.se »

prenumerationserbjudanden samlade på ett ställe

tidningstorget.se »
de flesta kommersiellt utgivna tidningar och tidskrifter i Sverige

Tidskrift.fi finansieras av


i samarbete med