Bättre bilder! - workshop för tidskriftsredaktörer

25.02.2020 kl. 13:12

Avsikten med workshopen är att öka deltagarnas kunskap om allt som har med bilder och bildhantering att göra; hur man tar bra bilder, hur man redigerar bilder, hur man använder bildbanker och vilka rättighetsfrågor som hör ihop med bildanvändning. Kursens lärare är fotograf Cata Portin, känd för sina fina porträtt och reportagebilder. 

Målgrupp

Workshopen är i främsta hand avsedd för tidskrifts- och tidningsredaktörer. Även informatörer och övriga intresserade är välkomna med.

Workshopens upplägg och program

Workshopen arrangeras vid Svenska social- och kommunalhögskolans (Soc&kom) utrymmen i centrala Helsingfors. 

Tiden för workshopen är måndag 11.05.2020 kl. 10.00-16.00. Workshopen består av en förhandsuppgift, föreläsningar, gemensamma diskussioner och praktiska övningar. Lunch kl. 12.00 på egen bekostnad. 

Innehåll

Hur ta bra bilder

Hur redigera bilder i bildbehandlingsprogram

Bildtänk - hur bildsätta artiklar

Hur använda bildbanker och hänvisa korrekt till bildbanker (avgiftsfria och avgiftsbelagda)

Rättigheter vid användning av bilder och bildbanker

Utbildare

Som huvudföreläsare och utbildare fungerar Cata Portin som är fotojournalist och jobbar på Hufvudstadsbladet. Cata frilansar även som fotograf för bl.a. teatrar, förlag och filmproduktionsbolag.

Kursledare är universitetslektor Henrika Zilliacus-Tikkanen, Helsingfors universitet, samt sociolog och skriftställare Thomas Rosenberg, tidigare koordinator för Tidskriftsprojektet.

Anmälan

Anmälningstiden utgår fredag 24.04.2020. Anmäl dig här: http://kauppa.hyplus.helsinki.fi/Bttre-bilder-Workshop-fr-tidskriftsredaktrer

Då anmälningstiden utgått får alla anmälda ytterligare information om workshopen, samt en förhandsuppgift.

Vänligen notera att anmälan är bindande. Om deltagaren annullerar sin anmälning efter sista anmälningsdagen, men minst 14 dagar före workshopens början, debiteras 25% av den totala avgiften. Om deltagandet annulleras mindre än 14 dagar före workshopens början debiteras 50% av avgiften. Vid avhopp efter att workshopen har börjat debiteras hela avgiften. Undantag görs om deltagaren kan visa upp ett godkänt läkarintyg. Vid förhinder kan deltagaren även välja att skicka en ersättare till workshopen.

 

 

Georgsgatan 18 (låda 5)
00120 Helsingfors
+358 40 7030279
kansli@forbundsarenan.fi