Bild av Thomas Rosenberg, foto: Mari Pennanen

Tack för mig, Tidskriftsprojektet övergår i nya händer!

30.12.2019 kl. 07:38

Lovisa 30.12.2019

Bästa tidskriftsredaktörer!

En nyårshälsning, såhär på årets nästsista dag. Men inte bara för att det är slutet på året utan också slutet på min långa period som tidskriftskoordinator. Det blev hela 13 år, faktiskt, från våren 2007. Också min företrädare Anders G Lindqvist skötte uppdraget under en lång tid, från 1995 då Tidskriftsprojektet igångsattes, dvs. i 11 år. Projektet har alltså funnits i nästan 25 år!

Från 1.1.2020 övergår projektet i nya händer, dvs. Svenska studieförbundet, som nyligen bytte namn till Förbundsarenan (se studieforbundet.fi). Avsikten är att verksamheten inom Tidskriftsprojektet skall fortsätta ungefär som hittills, med i stort sett nuvarande omfattning (marknadsföring i form av bl.a. Bokmässa och Bokkatalog, kursverksamhet och annan fortbildning, webbsida etc.), och med samma huvudfinansiär, Föreningen Konstsamfundet.

Förbundet och dess verksamhetsledare Mari Pennanen är ju redan bekant för de flesta av er, både via de sammanlagt sju tidskriftsträffar vi arrangerat tillsammans sedan hösten 2016 och genom att merparten av våra finlandssvenska tidskrifter utges av organisationer som hör till Studieförbundet.

Studieförbundet/Förbundsarenan återkommer säkert inom kort med egen information om den nya organisationen kring Tidskriftsprojektet. Jag är för egen del övertygad om att ni är i goda händer, och önskar både er, Förbundsarenan och den nya koordinatorn allt gott i det fortsatta arbetet.

Själv kan jag ju inte helt lämna tidskriftsvärlden och har för avsikt att framöver gräva lite djupare i de finlandssvenska tidskrifternas fascinerande historia. Och med att fortsätta skriva, förstås, åtminstone i några av tidskrifterna. 

med bästa hälsningar!

Thomas Rosenberg

avgående tidskriftskoordinator

Läs mer

Profilen: Thomas Rosenberg har stöttat tidskrifterna i tretton år (artikel på forbundsarenan.fi)

 

Georgsgatan 18 (låda 5)
00120 Helsingfors
+358 40 7030279
kansli@forbundsarenan.fi