Tidskriftskurs: layout

15.11.2021 kl. 14:40
Hur skapar man snygga visuella helheter som tilltalar läsaren? Hur kan man med enkla knep göra tidskriften mer stilren och visuellt tilltalande?

Hur skapar man snygga visuella helheter som tilltalar läsaren? Hur kan man med enkla knep göra tidskriften mer stilren och visuellt tilltalande? Kom med på kurs i layout tillsammans med Rasmus Kyllönen.

Under kursen bekantar vi oss med vilka element som gör en tidningsdesign god. Vi talar upplägg, rytm, sidarkitektur, typografi och färger – för tidningsdesign gäller devisen “varje detalj är betydelsefull”. Workshopen leds av Rasmus Kyllönen, som vill inspirera genom beskrivande exempel ur tidningsvärlden samt dela med sig av egna tips och erfarenheter.

Fokus ligger på hur man skapar snygga tillgängliga visuella helheter. Vi diskuterar inte olika layoutverktyg och hur de fungerar. 

Rasmus Kyllönen har arbetat med både dagstidningsdesign och tidskriftdesign. På Hufvudstadsbladet var han layoutjournalist och infografiker. På Aller Ideas jobbade han med kommersiella tidskrifter, bland annat med förnyelsen av Yliopiston Apteekkis kundtidning Uniikki samt med Keskos K-Mat. Han har även varit lärare på medielinjen på Prakticum. Just nu gör han sin magisteravhandling i journalistik vid Helsingfors universitet.

Praktisk info

Kursen ordnas på distans via Zoom och alla anmälda får en länk till kursen per e-post. För att det ska finnas utrymme att diskutera alla deltagares tidskrifter är maxantalet deltagare 12 personer. Efter kursen får alla deltagarna personlig feedback kring sin egen tidskrifts layout. 

Anmälningstiden har gått ut. 

Välkommen med!