Tidskriftsrundan 2022

Hur ser framtiden ut för de finlandssvenska tidskrifterna? Vilka är de största utmaningarna och behoven? Nu kartlägger Förbundsarenan tidskriftsverksamheten på svenska i Finland.

Förbundsarenan har sedan år 2020 koordinerat verksamhet till stöd för alla finlandssvenska tidskrifter. Vi vill nu samla bredare information om samtliga finlandssvenska tidskrifter, både för att ni som jobbar med tidskrifter ska få ta del av resultaten och därmed kunna pejla er tidskrift mot övriga, och också för att kunna planera och rikta den verksamhet vi driver så den stöder de finlandssvenska tidskrifterna. 

Vi kommer att sammanställa en rapport på basen av svaren där vi lyfter fram trender och gemensamma drag. Kartläggningen görs i samarbete med Svenska Kulturfonden, Föreningen Konstsamfundet och Janne Wass

Bidra med värdefull information om er tidskrift och var samtidigt med och påverka Förbundsarenans tidskriftsverksamhet. Svara på Tidskriftsrundan 2022 senast den 8 maj.

Länk till enkäten.