Förbundsarenan rekryterar tidskriftsombud

29.03.2023 kl. 16:31
Har du ett genuint intresse för tidskrifter? Vill du påverka tidskrifternas förutsättningar, utveckla samarbetslösningar och jobba med läsarundersökning, digitalisering och webbutgivning?

Förbundsarenan söker nu ett tidskriftsombud som leder ett treårigt projekt.

För att stöda de finlandssvenska tidskrifterna startar Förbundsarenan ett projekt med målet att stärka förutsättningarna för de finlandssvenska tidskrifterna att utvecklas hållbart.

Tidskrift.fi samlar 86 tidskrifter, allt från medlemstidningar till kulturtidskrifter och lokaltidningar. Tidskriftsombudet ska arbeta för långsiktiga lösningar till stöd för tidskrifterna och stöda dem genom gemensam synlighet, kompetenshöjning och påverkansarbete. Arbetet görs i samarbete med tidskrifterna och utgår från de åtgärdsförslag som finns i Tidskriftsbarometern 2022.

Vad vi förväntar oss av dig:

  • erfarenhet av och insikt i arbete med tidskrifter
  • självständigt, initiativtagande arbetssätt och färdigheter inom projektadministration
  • att du kommunicerar, utbildar och presenterar på ett övertygande sätt
  • utmärkt samarbets- och interaktionsförmåga
  • lämplig högskoleexamen

Arbetet är i första hand ett heltidsarbete, men vi kan också överväga alternativ med två ombud på deltid. Kansliet finns i Helsingfors och jobbet kan skötas delvis på distans. Tillträde enligt överenskommelse och arbetet är tidsbundet tills det treåriga projektet tar slut. Skicka din ansökan inklusive löneönskemål och cv till Förbundsarenans verksamhetsledare Mari Pennanen senast den 23 april. Närmare uppgifter fås också av Mari Pennanen per telefon 040-7030279 eller e-post mari.pennanen@forbundsarenan.fi.

Projektet finansieras av Föreningen Konstsamfundet och Svenska kulturfonden.

Om Förbundsarenan och tidskrift.fi

Förbundsarenan är den gemensamma arenan för förbunden att agera tillsammans. Våra medlemmar är 64 finlandssvenska förbund och centralorganisationer. Förbundsarenan stärker förutsättningarna för förbunden att utvecklas och verka enligt sina egna syften och svara mot aktuella behov. Sedan 2020 driver vi tidskrift.fi, som stöd för alla finlandssvenska tidskrifter. Läs mer på forbundsarenan.fi och tidskrift.fi

 Läs mer om projektet