Allt fler tidskrifter i appar

25.01.2024 kl. 15:26
I fjol var det närmare tio finlandssvenska tidskrifter som valde att ta i bruk en e-tidningslösning från svenska Textalk. Trenden sitter i sig även år då både God Tid Hem och Skola och Sändebudet lanserat sina appar i AppStore och Google Play.

Text: Kim Malmberg

Snart följer även SLEF Medias titlar Sändebudet, medan deras övriga titlar kommer senare. Under våren kommer åtminstone Vård i fokus och Ekonomiska samfundets tidskrift att dyka upp på samma plats.

Fler tidskrifter lär uppenbara sig upp med samma leverantör, vilket öppnar mer och mer för samarbete kring gemensam marknadsföring eftersom den plattform som Textalk erbjuder möjliggör att flera tidskrifter syns i samma app.

Eftersom Prenly står som leverantör även till de finlandssvenska dagstidningarna så kommer läsupplevelsen att vara närmast identisk i både tidskrifterna och dagstidningarnas e-tidningar.

För många av de svenska tidskrifterna i Finland är beslutet av att erbjuda en snygg e-tidning inte en fråga om att lägga ner den tryckta tidskriften utan om att komplettera och bredda utgivningsplattformen.

E-tidningen ger med väldigt små både ekonomiska och arbetskrävande insatser en möjlighet att erbjuda digital läsning för dem som föredrar att läsa digitalt samtidigt som det öppnar för nya möjligheter att på ett väldigt billigt sätt distribuera tidskrifter och innehåll. Så här uppstår en öppning för att dels lägga om utgivningstakten, dels testa digitala utgåvor för att se hur läsarna tar emot dem. Och på köpet fås utgivaren möjligheten att via den digitala plattformen få data om vad som läses eller inte läses.