Tidskriftsombudet med i nordiskt nätverk

07.02.2024 kl. 14:29
Förbundsarenan och tidskriftsombudet är nu också med i ett nordiskt nätverk med medlemmar från Finland, Norge och Sverige.

Text & foto: Kim Malmberg

Nätverket har funnits i några år och diskuterar regelbundet frågor som berör situationen i de olika länderna men också olika typer av samarbeten.

Det nordiska nätverket träffades på Nätverkstan i Göteborg 1–2 februari. Nätverkstan är ett kunskapscentrum för kulturlivet och i det ingår även stöd till kulturtidskrifter. Övriga deltagare är Medieverkstaden I Malmö som stöder kulturarbetare och konstnärer, Tekstallmenningen från Bergen, ett stödcentrum för distribution och försäljning av tidskrifter, Norsk tidsskriftsforening, kulturtidskrifternas intressebevakare i Norge, Kultti, de finska kulturtidskrifternas intressebevakare och Föreningen för Sveriges kulturtidskrifter.

Trots ganska olika stödformer i de olika länderna och trots att det både i Norge och Sverige betalas ut ett större nominellt stöd till tidskrifterna än i Finland, så delar alla tre länder flera problemställningar. Tryckning och distribution äter upp allt mer av pengarna och många tidskrifter behöver nya strategier för sin överlevnad.

Mötet enades därför att utarbeta en en handbok för hur små tidskrifter med begränsade resurser kunde bredda sin utgivningsbas med enkla medel. Nätverket ska också tillsammans arbeta fram en plan för att lyfta tidskrifternas synlighet och arbeta för att engagera universitet i att forska i tidskrifter, ett område som just nu verkar falla mellan stolarna i alla nordiska länder. Tidskrifterna behöver faktabaserade underlag för att kunna bygga upp framtida strategier och här kommer forskning in som en avgörande faktor som just nu saknas nästan helt.

Under året ska nätverket också ordna seminarier och konferenser där tidskriftsredaktörer ock utgivare kan delta. Samnordiska kurser och nätverksträffar kan också bli aktuella. Nätverket kommer att träffas i Helsingfors i maj och Oslo i oktober 2024.