Språkvård för tidskrifter

14.03.2024 kl. 11:36
Via ett samarbete mellan Svensk Presstjänst och tidskriftsombudet kommer tidskrifterna från och med april detta år att kunna dra nytta av språkvård.

Kim Malmberg

Det är språkvårdaren Leni Sundman som kommer att ge elva tidskrifter språkvård under återstoden av året. Dessutom kommer vi inom ramen för Förbundsarenans nätverksträffar att kunna ordna med flera träffar där alla som vill vara med kan få råd och hjälp med olika frågor som berör språkvård.

Samarbetet med Svensk Presstjänst som också står bakom det årliga evenemanget Mediespråk riktat till journalister och språkvårdare möjliggörs genom medel från fonder och stiftelser.

De som i år kommer att få direkt språkvård är Österbottniska Posten, Kuriren, Nya Östis, SLEF Media (Sändebudet, Salamu-Selamta och Barnavännen), Norr om stan, Fiolen min, Respons, Ny Tid och Skogsbruket. En ny grupp på cirka tio tidskrifter får riktad språkvård nästa år om finansieringen kan garanteras.