Läsarundersökningen med ÅA lanseras i april

14.03.2024 kl. 12:17
Förbundsarenan har i samarbete med Institutet för samhällsforskning genomfört en läsarundersökning angående finlandssvenskarnas förhållande till tidskrifter.

Avsikten med undersökningen är att svart på vitt fastställa vad finlandssvenskarna tycker om de svenskspråkiga tidskrifterna, vad de vill läsa mera om och vad de är nöjda eller missnöjda med. Samtidigt har vi i undersökningen strävat efter att belägga vissa populära antaganden om hur olika åldersgrupper läser och vilken könsmässig skillnad som förekommer, vilka tidskrifter som läses mest och om man föredrar fysisk läsning eller digital.

Undersökningen presenteras virtuellt måndag 15 april kl,13 och den kommer att vara öppen för tidskrifter, massmedia, medlemsförbund och alla andra intresserade. Här hittar du möteslänken.