Ny chefredaktör på Scoutposten

15.03.2024 kl. 10:11
Scoutposten har fått ny chefredaktör. Niklas Jylhävuori heter han som efterträder Jannica Savander.

Text: Kim Malmberg, foto: privat

Niklas är själv aktiv scout och scoutkårsaktiv i Åbo.

Inom Finlands svenska scouter är chefredaktörsuppdraget liksom alla andra redaktionella uppdrag ett frivilliguppdrag. 

– Det här är gratis arbete och det gäller även resten av redaktionen, säger Jylhävuori.

Han håller nu på att sammanställa sitt första nummer, som blir nummer två för i år.

– Jag blev tillfrågad och jag tyckte det lät som ett intressant uppdrag att sitta med i en redaktion, säger Jylhävuori, som är ingenjör till yrket.

– Jag har varken studerat journalistik eller kommunikation. Men jag gillade uppdraget, säger han.

Och att vara just chefredaktör upplever Jylhävuori som annorlunda, man organiserar och styr det kreativa i Scoutposten.

Någon egentlig programförklaring för sitt chefredaktörsskap har han inte men han hoppas på att läsarna blir blir inspirerade av att pröva på nya sätt att scouta. 

– Jag har själv alltid tyckt om att läsa om upplevelser som man inte själv varit med om, säger Jylhävuori.

Han gillar även internationell verksamhet och vill belysa den i tidskriften. 

– Jag tycker vi ska förmedla öppenhet för att pröva på många saker. Många scoutkårer riskerar att bli fast i sina vanor och den verksamhet de är vana att bedriva. Det är bra om vi som gör tidskriften kan visa vägen för nyfikenhet och nya upplevelser.

Han önskar att vem som helst ska kunna läsa tidningen och att innehållet skulle vara intressant nog för alla.

– Om man inte själv är scout så vet man inte vad det går ut på, men friluftsliv, naturen och miljövänlighet är saker som jag tror är universella och intresserar alla. Det vi skriver om ska koppla till scouting, men hur man gör det kan variera, säger Jylhävuori.

För Scoutpostens del ser Jylhävuori inga orsaker till att ändra så mycket på distributionsmetoderna.

– Jag anser att tryckt tidning är att föredra för egen del. Det är förstås en kostnadsfråga men hittills har det inte varit aktuellt att inskränka på pappersutgåvan. Vi ska förstås se om någon hellre vill ha en digital utgåva men som helhet ser jag inga orsaker att ändra på hur Scoutposten utkommer, säger han.