Se upp med momsen om du överväger digitalt nummer

21.03.2024 kl. 12:03
Hör din tidskrift till dem som planerar att kanske ersätta en fysisk utgåva med en digital? Då kan det finnas skäl att tänka efter.

Kim Malmberg

På Förbundsarenan har vi nyligen hjälpt en medlemstidskrift att tolka lagen. Fallet var sådana att tidskriften utkommer fyra gånger per år men man ville överväga att ersätta ett fysiskt nummer av tidskriften med en digitalt distribuerad utgåva.

Vid närmare granskning verkade skatteförvaltningen å ena sidan inte göra någon större skillnad på en fysisk eller digital utgåva som innehållsmässigt är likadan. Men å andra sidan är det så att tryckerierna som trycker tidskrifter i samband med upphandlingen av uppdraget från tidskriften är den part som beviljas befrielse från mervärdesskatt så att när tryckeriet debiterar kunden så kan det göra det utan mervärdesskatt.

MEN, om du har en tidskrift som utkommer fyra gånger per år OCH du väljer att distribuera ett av dessa nummer enbart digitalt så förloras befrielsen från mervärdesskatt. Inte bara på den ena digitala utgåvan utan på alla fyra. Så det du sparar in via utebliven tryckning och distribution förloras snabbt i och med att befrielsen från mervärdesskatt tas bort.

Tidskrift.fi ringde upp Skatteförvaltningen på nytt och bad om en precisering gällande tidskrifter som utkommer flera gånger än fyra gånger per år. Här är ett exempelfall:

En tidskrift utkommer åtta gånger per år. Om utgivaren ersätter en fysisk utgåva med en digital dito så kan utgivaren i så fall behålla befrielsen från mervärdesskatt?

Svaret från skatteförvaltningen lyder: Vi kan inte ta ställning till saken så här från fall till fall. Ni bör begära om ett förhandsutlåtande eller om skriftlig handledning. Behandlingstiden kan vara upp till nio veckor men brukar vara betydligt kortare än så.

Så ni som tänker på att ge ut digitala utgåvor för att spara pengar, ring skatteförvaltningen först, begär om handledning eller förhandsutlåtande. Och om ni gör det, hör gärna av er efteråt. Det vore väldigt intressant att veta vilket utslag ni får.