Bokkatalogen 2020

Bokktalogen för år 2020 är under arbete. Mer information om katalogen och annonseringsmöjligheter meddelas till tidskrifterna senare under våren. 

Bokkatalogen 2019

Bokkatalogen 2019 är färdig, tack till alla tidskrifter som deltar med annons. I år sammanlagt 70 tidskrifter, vilket är en mer än senaste år.

Bokkatalogen delas ut första gången i samband med Bokmässan i Helsingfors, från och med dess första dag, torsdagen 24.10.2019. 

 

 

 

 

 

HUVUDMAN
FINANSIÄR