Kurs: Layout

02 December 2021 kl. 12.00–15.00

Hur skapar man snygga visuella helheter som tilltalar läsaren? Hur kan man med enkla knep göra tidskriften mer stilren och visuellt tilltalande? Kom med på kurs i layout tillsammans med Rasmus Kyllönen.

Under kursen bekantar vi oss med vilka element som gör en tidningsdesign god. Vi talar upplägg, rytm, sidarkitektur, typografi och färger – för tidningsdesign gäller devisen “varje detalj är betydelsefull”. Workshopen leds av Rasmus Kyllönen, som vill inspirera deltagarna och ge dem insikter med att både visa beskrivande exempel ur tidningsvärlden samt dela med sig av tips för att arbeta vidare med den egna tidningen. Fokus ligger på hur man skapar snygga tillgängliga visuella helheter. Vi diskuterar inte olika layoutverktyg och hur de fungerar. 

Ifall du har specifika frågor som du gärna skulle få svar på under kursen eller önskemål om innehållet, skicka dem i förväg till Rasmus till rasmus.kyllonen@gmail.com.

Rasmus Kyllönen har arbetat med både dagstidningsdesign och tidskriftdesign. På Hufvudstadsbladet var han layoutjournalist och infografiker. På Aller Ideas jobbade han med kommersiella tidskrifter, bland annat med förnyelsen av Yliopiston Apteekkis kundtidning Uniikki samt med Keskos K-Mat. Han har även varit lärare på medielinjen på Prakicum. Just nu gör han sin magisteravhandling i journalistik vid Helsingfors universitet.

Praktisk info

Kursen ordnas i huvudsak fysiskt på plats på G18 i Helsingfors, men det är också möjligt att ta del av kursen på distans via Zoom. Vi rekommenderar ändå i första hand fysiskt deltagande.

Under kursen kommer deltagarna få personlig feedback kring sin egen tidskrifts layout, dessutom ingår det en förhandsfråga inför kursen. För att det ska finnas utrymme att diskutera alla deltagares tidskrifter är maxantalet deltagare 12 personer. Är du intresserad av att delta men kursen är redan full, se ändå till att anmäla dig till väntelistan. Får vi in tillräckligt många anmälningar ordnar vi ett till kurstillfälle.

Anmäl dig senast den 24 november via denna länk. 

 Plats
Evy Björkmanrummet, SFV-huset G18/ vid din dator