Allmän information

image
Skriv kort om din tidskrift: vilken slags tidskrift/kategori, till vem riktar sig tidskriften, vad innehåller den, varför lönar det sig att läsa den.

Kontaktuppgifter

En (eller två) personer som arbetar med tidningen.

Övrig information

Skriv "medlemsförmån" om det är en medlemstidning.
Om tidskriften kan läsas digitalt, t.ex. på Paperini, Issuu eller egen webbsida, fyll i adressen här eller i webbplats-fältet.

Uppgiftslämnare (dessa uppgifter publiceras inte)

Skriv siffran 7 med bokstäver: