Bokmässan 2020

Den 20 augusti kom det beslut om att Helsingfors bokmässa inte kommer ordnas som en fysisk mässa detta år. Istället ordnas en virtuell bokmässa.

Vi ser framemot att träffas i tidskriftsmontern på Helsingfors bokmässa 2021!

 

2019: Lyckad bokmässa med deltagarrekord

Helsingfors Bokmässa 2019 var en succé, med nytt deltagarrekord, 92 000 besökare. Tidskriftsmontern var välbesökt, och åtgången av gratistidskrifter stor.

Den stora tidskriftsmontern lockade igen ett stort antal besökare, och gratisexemplaren av olika tidskrifter hade stor åtgång. Sammanlagt 70 tidskrifter fanns representerade på borde, och av dem fanns 12 på plats med eget diskbord.

Helsingfors Bokmässa 24-27.10.2019

Tidskrifterna har igen stor monter, i år 48 m2, mitt i det svenska kvarteret – som nu har en ny plats i hallen, närmare huvudingången.

Se bifogad plankarta

där kvarteret är markerat med rött, och vår monter är rödfärgad. Nytt är också de diagonala huvudgatorna i hallen, med stort torg i mitten.

Vår monter har nummer  7 e 111.

Tolv tidskrifter har eget diskbord: Astra, Ekonomiska samfundets tidskrift, Finlands Natur, God Tid, Kommuntorget, LL-bladet, Ny Tid, Nya Argus, Släktforskaren, Språkbruk, Synvinkel och Vi hörs.

Övriga tidskrifter deltar som vanligt med utdelning av gratisex. på de gemensamma borden.

Bokmässans öppettider är tors-lör 10-20 och sön 10-18. Uppmonteringen ti 22.10 och ons 23.10, kl 7-22. 

Om ni levererar lådorna själva kan ni komma med dem antingen på tisdagen eller onsdagen, och lämna dem i montern. Närmaste servicedörr är 6.12, nära huvudingången. Men det går också att använda servicedörrarna mot P-hallen, 6.6 och 7.5. Den senare såtillvida lätt att det löper en stor och rak passage genom hallen till vår monter.  

Parkeringen är avgiftsbelagd, alla dagar. All parkering sköts av EuroPark, https://messuparkki.autopay.fi/  Men informationen på mässans hemsida uppger att “Leverans och hämtning av varor är avgiftsfritt för varuleverantörer, om de avlägsnar sig från parkeringsområdet inom en timme räknat från ankomsten.”

Nedmontering av mässan sker sön 27.10. kl 18-22, via samma servicedörrar. Koordinatorn på plats ung. till kl 19. Vill ni avhämta kvarblivna tidskrifter är det bäst då. 

Ytterligare information ges av koordinatorn, vi ses på Bokmässan!

Thomas Rosenberg
koordinator för den finlandssvenska tidskrifterna
050 528 7171; koordinator@tidskrift.fi

Postadress till mässan/montern:

Helsingfors Mässcentrum
Helsingfors Bokmässa 2019
De finlandssvenska tidskrifterna    7 e 111
Kontaktperson Thomas Rosenberg  tel. 050 528 7171
Mässplatsen 1
00520 Helsingfors

Gatuadress: Mässplatsen 1, 00520 Helsingfors
Adressen till Mässparkeringen för navigatorn: Bangårdsvägen 17   (servicedörrarna 6.6. och 7.5.)
Adressen till Konferenscentrum för navigatorn: Banmästargatan 13 (servicedörr 6.12.)