Uppdatera info om din tidskrift

På sajten tidskrift.fi finns en lista på de finlandssvenska tidskrifterna. Fyll i formuläret. Uppgifterna publiceras efter att de granskats. Om du vill uppdatera uppgifter om en tidskrift som redan finns på listan fyller du i formuläret på nytt och skickar det (kopiera in de uppgifter som inte ändrats från sidan).

Instruktioner

Beskrivning: skriv kort om din tidskrift: vilken slags tidskrift, vem riktar sig tidskriften till, vad innehåller den och varför lönar det sig att läsa den.

Bild: när du valt en bild så klicka på placera så sparas bilden.

Kontaktuppgifter: fyll i åtminstone några av fälten, så intresserade lätt kommer vidare

Övrig information: Fyll i relevanta fält eller lämna tomt

Uppgiftslämnare: Innan uppgifterna om tidskriften publiceras kontrolleras de av tidskriftskoordinatorn, som vid behov tar kontakt. Epostadressen används även för utskick av information om verksamheten för tidskrifterna (uppge om du inte önskar få information).