Uppdatera info om din tidskrift

På tidskrift.fi listas de finlandssvenska tidskrifter som valt att vara med. Fyll i formuläret. Uppgifterna publiceras efter att de granskats. Om du vill uppdatera uppgifter om en tidskrift som redan finns på listan fyller du i formuläret på nytt och skickar det (kopiera in de uppgifter som inte ändrats från sidan).

Instruktioner

Beskrivning: skriv kort om din tidskrift: vilken slags tidskrift, vem riktar sig tidskriften till, vad innehåller den och varför lönar det sig att läsa den.

Bild: när du valt en bild så klicka på placera så sparas bilden.

Kontaktuppgifter: fyll i åtminstone några av fälten, så intresserade lätt kommer vidare

Övrig information: Fyll i relevanta fält eller lämna tomt

Uppgiftslämnare: Innan uppgifterna om tidskriften publiceras kontrolleras de av tidskriftskoordinatorn, som vid behov tar kontakt. E-postadressen används även för utskick av information om verksamheten för tidskrifterna (uppge om du inte önskar få information).