Replik

Din röst i rusmedelsdebatten. Nykterhetsförbundets hälsa och trafiks medlemstidning.

Utgivare
Nykterhetsförbundet hälsa och trafik rf
Redaktionens adress
Magasinsgatan 10
65100 Vasa
E-post
replik@nykter.fi
Telefon
06-318 0900
Chefredaktör/ redaktör
Mikaela Hermans / Tomas Lundqvist
Webbplats

Antal nr/år
4
Upplaga
1000
Prenumerationspris
18 euro ingår i medlemsavgiften
Läs tidskriften här